Đăng Nhập 
 Hình ảnh hoạt động Hội

Chương trình " Đem lại ánh sácng cho người mù nghèo "

 

 

 

Chương trình trợ giúp " Phẩu thuật tim bẩm sinh "

Bé Mai Hồng Châu

Tân Quới Trung – Vũng Liêm

Bé Nguyễn Thị Linh
Thành Lợi – Bình Minh

Bé Nguyễn Đức Dư
Long Phú – Tam Bình

Bé Lý Kim Quyên
Tân Thuận – Bình Minh
Chương trình trợ giúp " Điều trị bệnh phụ nữ "

Chương trình " Cấp cơm cháo nước chín tại Bệnh viện "

Chương trình " Cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật "

Chương trình " Giúp bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn "

 Tài khoản Hội bảo trợ BNN

TÀI KHOẢN SỐ  102010000318512 

Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN SỐ  102010000318512 

Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 Thư ngỏ

THƯ NGỎ

Những năm qua Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo ( Hội BT NTT, TMC & BNN ) tỉnh Vĩnh Long hoạt động ngày càng có hiệu quả thiết thực, từng bước nâng đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ điều trị bệnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2014, các cấp Hội bảo trợ trong tỉnh đã vận động được gần 58 tỷ đồng, trợ giúp cho 326 ngàn lượt người đặc biệt khó khăn được hưởng lợi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Hội bảo trợ các cấp, nhất là Hội bảo trợ cơ sở xã, phường, thị trấn đã phát hiện tỉnh ta còn hơn 1.000 người khuyết tật đặc biệt nặng, họ là những người mù cả 2 mắt, thương tật, bại liệt cả đôi chân không tự đi lại được, rất khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Họ rất cần phương tiện vệ sinh cá nhân, nhứt là cầu vệ sinh tự hoại trong nhà để tiện trong sinh hoạt, nhưng do gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo không đủ khả năng xây dựng. Trước tình hình trên, Hội Bảo trợ tỉnh Vĩnh Long chủ trương mở đợt vận động trong cộng đồng xã hội giúp cho tất cả đối tượng trên có công trình cầu vệ sinh tự hoại trong nhà để trhuận tiện trong việc sinh hoạt, nâng dần cuộc sống cho họ. Chi phí cho mỗi cầu vệ sinh tự hoại thông thường khoảng 06 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp, Hội BT NTT, TMC & BNN tỉnh Vĩnh Long rất mong được các Tổ chức từ thiện, các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh, trong ngoài nước, Các vị chức sắc Tôn giáo và cộng đồng xã hội cùng đồng hành với chương trình, tham gia ủng hộ, đóng góp tuỳ điều kiện, khả năng – Hội Bảo trợ Vĩnh Long tin tưởng với sự đồng cảm, sẻ chia của Quý vị và của cộng đồng xã hội, trong năm 2015 tất cả những trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng trong tỉnh sẽ được hỗ trợ xây xong cầu vệ sinh tự hoại trong nhà.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin liên hệ và gửi về :

Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

(số 139, đường Lê Thái Tổ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Điện thoại: 0703.863 556            -    Fax: 0703.863 558

Email: hoibaotrobnn@yahoo.com.vn

Website: http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn

Tài khoản: 102010000318512 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

 
          Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

TM. HỘI BẢO TRỢ NTT, TMC & BNN
TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 

                             NGÔ NGỌC BỈNH

 

 

THƯ NGỎ

Những năm qua Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo ( Hội BT NTT, TMC & BNN ) tỉnh Vĩnh Long hoạt động ngày càng có hiệu quả thiết thực, từng bước nâng đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ điều trị bệnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2014, các cấp Hội bảo trợ trong tỉnh đã vận động được gần 58 tỷ đồng, trợ giúp cho 326 ngàn lượt người đặc biệt khó khăn được hưởng lợi. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Hội bảo trợ các cấp, nhất là Hội bảo trợ cơ sở xã, phường, thị trấn đã phát hiện tỉnh ta còn hơn 1.000 người khuyết tật đặc biệt nặng, họ là những người mù cả 2 mắt, thương tật, bại liệt cả đôi chân không tự đi lại được, rất khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Họ rất cần phương tiện vệ sinh cá nhân, nhứt là cầu vệ sinh tự hoại trong nhà để tiện trong sinh hoạt, nhưng do gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo không đủ khả năng xây dựng. Trước tình hình trên, Hội Bảo trợ tỉnh Vĩnh Long chủ trương mở đợt vận động trong cộng đồng xã hội giúp cho tất cả đối tượng trên có công trình cầu vệ sinh tự hoại trong nhà để trhuận tiện trong việc sinh hoạt, nâng dần cuộc sống cho họ. Chi phí cho mỗi cầu vệ sinh tự hoại thông thường khoảng 06 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp, Hội BT NTT, TMC & BNN tỉnh Vĩnh Long rất mong được các Tổ chức từ thiện, các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh, trong ngoài nước, Các vị chức sắc Tôn giáo và cộng đồng xã hội cùng đồng hành với chương trình, tham gia ủng hộ, đóng góp tuỳ điều kiện, khả năng – Hội Bảo trợ Vĩnh Long tin tưởng với sự đồng cảm, sẻ chia của Quý vị và của cộng đồng xã hội, trong năm 2015 tất cả những trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng trong tỉnh sẽ được hỗ trợ xây xong cầu vệ sinh tự hoại trong nhà.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin liên hệ và gửi về :

Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

(số 139, đường Lê Thái Tổ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Điện thoại: 0703.863 556            -    Fax: 0703.863 558

Email: hoibaotrobnn@yahoo.com.vn

Website: http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn

Tài khoản: 102010000318512 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

 
          Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

TM. HỘI BẢO TRỢ NTT, TMC & BNN
TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 

                             NGÔ NGỌC BỈNH