Đăng Nhập 
 Hình ảnh hoạt động Hội

Chương trình " Đem lại ánh sácng cho người mù nghèo "

 

 

 

Chương trình trợ giúp " Phẩu thuật tim bẩm sinh "

Bé Mai Hồng Châu

Tân Quới Trung – Vũng Liêm

Bé Nguyễn Thị Linh
Thành Lợi – Bình Minh

Bé Nguyễn Đức Dư
Long Phú – Tam Bình

Bé Lý Kim Quyên
Tân Thuận – Bình Minh
Chương trình trợ giúp " Điều trị bệnh phụ nữ "

Chương trình " Cấp cơm cháo nước chín tại Bệnh viện "

Chương trình " Cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật "

Chương trình " Giúp bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn "

 Tài khoản Hội bảo trợ BNN

TÀI KHOẢN SỐ  102010000318512 

Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

TÀI KHOẢN SỐ  102010000318512 

Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 Thư ngỏ

THƯ NGỎ

                Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long là một tổ chức xã hội từ thiện, vận động sự tự nguyện chia sẻ, bảo trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, nhằm giúp các đối tượng này cải thiện, nâng cao cuộc sống, được chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, sống hoà nhập cộng đồng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đã tổ chức điều tra trong toàn tỉnh tổng số đối tượng và yêu cầu họ cần trợ giúp. Đến nay, theo số liệu điều tra được, tỉnh ta có 14.359 người khuyết tật, 3.883 trẻ mồ côi, 1.293 bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh phụ khoa. Những yêu cầu trợ giúp cho họ là nhà ở, cầu vệ sinh tự hoại trong nhà cho người khuyết tật, xe lăn, xe lắc, xe đạp, sách vỡ, học bổng, học nghề, vốn hỗ trợ sinh kế,…

Nhân ngày chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và nhà tài trợ tiêu biểu lần I (2 năm một lần) nhằm động viên, khuyến khích phong trào tương thân, tương ái của nhân dân tỉnh nhà. Hội tha thiết kêu gọi sự giúp sức của mọi người cho những đối tượng yếu thế, khó khăn, thiệt thòi nhất trong xã hội.

Trước mắt là trợ giúp cho đối tượng khuyết tật không đi đứng được xây cầu vệ sinh tự hoại trong nhà vì họ rất khó khăn đi vệ sinh ngoài nhà, trợ cấp xe lắc cho người khuyết tật có thể sử dụng làm sinh kế như đi bán vé số, xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật nghèo đi học, nhà tình thương cho những đối tượng này chưa có nhà ở an toàn, vốn hỗ trợ sinh kế. Dự tính chi phí một nhà vệ sinh 6 triệu đồng, một xe đạp 1 triệu đồng, 1 xe lắc 3 triệu 500 ngàn đồng, 1 nhà ở 30 triệu đồng, vốn hỗ trợ sinh kế mỗi huyện 1 tỷ đồng, cho  302 nhà vệ sinh, 132 xe lắc, 456 xe đạp, 307 nhà tình thương, vốn hỗ trợ sinh kế 8 huyện, thị, thành phố. Tổng cộng khoảng 19 tỷ 940 triệu đồng.

Tuỳ vào điều kiện cụ thể và lòng hảo tâm, nhân ái của người hằng tâm, Hội xin trân trọng đón nhận mọi trợ giúp bằng mọi hình thức của những tấm lòng từ thiện, nhân đạo ủng hộ.

Địa chỉ đón nhận:

Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

(số 139, đường Lê Thái Tổ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Điện thoại: 0703.863 556                 Fax: 0703.863 558

Email: hoibaotrobnn@yhaoo.com.vn

Website: http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn

Tài khoản: 102010000318512 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

 

 
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 03 năm 2014
TM. HỘI BẢO TRỢ NTT, TMC & BNN
TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
 NGÔ NGỌC BỈNH

 

 

THƯ NGỎ

                Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long là một tổ chức xã hội từ thiện, vận động sự tự nguyện chia sẻ, bảo trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, nhằm giúp các đối tượng này cải thiện, nâng cao cuộc sống, được chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, sống hoà nhập cộng đồng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đã tổ chức điều tra trong toàn tỉnh tổng số đối tượng và yêu cầu họ cần trợ giúp. Đến nay, theo số liệu điều tra được, tỉnh ta có 14.359 người khuyết tật, 3.883 trẻ mồ côi, 1.293 bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh phụ khoa. Những yêu cầu trợ giúp cho họ là nhà ở, cầu vệ sinh tự hoại trong nhà cho người khuyết tật, xe lăn, xe lắc, xe đạp, sách vỡ, học bổng, học nghề, vốn hỗ trợ sinh kế,…

Nhân ngày chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và nhà tài trợ tiêu biểu lần I (2 năm một lần) nhằm động viên, khuyến khích phong trào tương thân, tương ái của nhân dân tỉnh nhà. Hội tha thiết kêu gọi sự giúp sức của mọi người cho những đối tượng yếu thế, khó khăn, thiệt thòi nhất trong xã hội.

Trước mắt là trợ giúp cho đối tượng khuyết tật không đi đứng được xây cầu vệ sinh tự hoại trong nhà vì họ rất khó khăn đi vệ sinh ngoài nhà, trợ cấp xe lắc cho người khuyết tật có thể sử dụng làm sinh kế như đi bán vé số, xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật nghèo đi học, nhà tình thương cho những đối tượng này chưa có nhà ở an toàn, vốn hỗ trợ sinh kế. Dự tính chi phí một nhà vệ sinh 6 triệu đồng, một xe đạp 1 triệu đồng, 1 xe lắc 3 triệu 500 ngàn đồng, 1 nhà ở 30 triệu đồng, vốn hỗ trợ sinh kế mỗi huyện 1 tỷ đồng, cho  302 nhà vệ sinh, 132 xe lắc, 456 xe đạp, 307 nhà tình thương, vốn hỗ trợ sinh kế 8 huyện, thị, thành phố. Tổng cộng khoảng 19 tỷ 940 triệu đồng.

Tuỳ vào điều kiện cụ thể và lòng hảo tâm, nhân ái của người hằng tâm, Hội xin trân trọng đón nhận mọi trợ giúp bằng mọi hình thức của những tấm lòng từ thiện, nhân đạo ủng hộ.

Địa chỉ đón nhận:

Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

(số 139, đường Lê Thái Tổ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Điện thoại: 0703.863 556                 Fax: 0703.863 558

Email: hoibaotrobnn@yhaoo.com.vn

Website: http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn

Tài khoản: 102010000318512 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

 

 
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 03 năm 2014
TM. HỘI BẢO TRỢ NTT, TMC & BNN
TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
 NGÔ NGỌC BỈNH