Đăng Nhập 
 Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ liên hệ Hội bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 139 - đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long.
Điện thoại : 0703.863556                      Fax: 0703.863558
 Di động      Ông Mai Thiện Tính (Chánh văn phòng)            0903.039201 
Tài khoản :102010000318512 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long