Đăng Nhập 
 Hình ảnh hoạt động Hội

Chương trình " Đem lại ánh sácng cho người mù nghèo "

 

 

 

Chương trình trợ giúp " Phẩu thuật tim bẩm sinh "

Bé Mai Hồng Châu

Tân Quới Trung – Vũng Liêm

Bé Nguyễn Thị Linh
Thành Lợi – Bình Minh

Bé Nguyễn Đức Dư
Long Phú – Tam Bình

Bé Lý Kim Quyên
Tân Thuận – Bình Minh
Chương trình trợ giúp " Điều trị bệnh phụ nữ "

Chương trình " Cấp cơm cháo nước chín tại Bệnh viện "

Chương trình " Cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật "

Chương trình " Giúp bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn "

 Kết quả hoạt động

     Nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân sau khi phẫu thuật tim có cuộc sống tốt hơn, năm 2013, Thầy cô Dương Minh – trường ngoại ngữ Dương Minh TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ một phần vốn để nuôi bò và buôn bán nhỏ cho các đối tượng đã được thầy cô trợ giúp phẫu thuật tim trong những năm qua. Kinh phí dự án này do Thầy cô Dương Minh tài trợ, cụ thể như sau:

- Dự án nuôi bò : 13 hộ (10 triệu đồng/hộ).

- Dự án buôn bán nhỏ: 13 hộ (4 à 7 triệu đồng/hộ).

Với tổng kinh phí dự án khoảng 170 triệu đồng. Hiện tại 2 dự án nói trên Hội các cấp đã triển khai đến từng hộ gia đình.

BAN BIÊN TẬP

     Nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân sau khi phẫu thuật tim có cuộc sống tốt hơn, năm 2013, Thầy cô Dương Minh – trường ngoại ngữ Dương Minh TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ một phần vốn để nuôi bò và buôn bán nhỏ cho các đối tượng đã được thầy cô trợ giúp phẫu thuật tim trong những năm qua. Kinh phí dự án này do Thầy cô Dương Minh tài trợ, cụ thể như sau:

- Dự án nuôi bò : 13 hộ (10 triệu đồng/hộ).

- Dự án buôn bán nhỏ: 13 hộ (4 à 7 triệu đồng/hộ).

Với tổng kinh phí dự án khoảng 170 triệu đồng. Hiện tại 2 dự án nói trên Hội các cấp đã triển khai đến từng hộ gia đình.

BAN BIÊN TẬP