Đăng Nhập 
 Ban Thường trực Hội
Ông Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch Hội
Đào Thị Biểu
Phó Chủ tịch Hội
 
  Ông Ths Bùi Văn Lượm 
Phó Chủ tịch Hội
 
 
 
Bà Lê Thanh Xuân
PCT Thường Trực Hội
 
Bà Nguyễn Ngọc Truyền
Phó Chủ tịch Hội

 

Ông Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch Hội
Đào Thị Biểu
Phó Chủ tịch Hội
 
  Ông Ths Bùi Văn Lượm 
Phó Chủ tịch Hội
 
 
 
Bà Lê Thanh Xuân
PCT Thường Trực Hội
 
Bà Nguyễn Ngọc Truyền
Phó Chủ tịch Hội

 

 Giới thiệu về Hội
 Giới thiệu về Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo
tỉnh Vĩnh Long
Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long là một tổ chức xã hội từ thiện bao gồm những người có lòng nhân ái, hảo tâm, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, những người bất hạnh trong tỉnh vượt qua bệnh tật khó khăn để có cuộc sống tốt hơn.
Hội được thành lập theo quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sát nhập 2 Hội: Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Vĩnh Long và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long.
Ban Thường trực chuyên trách với 5 thành viên, Hội được Văn phòng Tỉnh ủy cho mượn trụ sở Báo Vĩnh Long cũ để sửa chữa sử dụng làm trụ sở hoạt động.
- Trụ sở Văn phòng Tỉnh Hội số 139 đường Lê Thái Tổ, Phường 2, TPVL, Vĩnh Long
- Chi hội BTBNN Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long vừa là bếp từ thiện cung cấp cơm cháo nước đun sôi cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Cấp huyện, thị, thành phố: có Hội 8 huyện, thị, thành phố và 109 chi hội cơ sở của các xã, phường, thị trấn.
Đến nay, Hội đã phát triển có 5.002 Hội viên. 
 Địa chỉ liên hệ:
  Địa chỉ trụ sở Hội  [ Xem ảnh trụ sở ]
Số 139 đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.
ĐT: 070.3863556                       Fax: 070.3863558
            Website: www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo BVĐK tỉnh [Tổ cơm cháo ]
Số 301 đường Trần Phú  - Phường 4 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.
 

 

 Giới thiệu về Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo
tỉnh Vĩnh Long
Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long là một tổ chức xã hội từ thiện bao gồm những người có lòng nhân ái, hảo tâm, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, những người bất hạnh trong tỉnh vượt qua bệnh tật khó khăn để có cuộc sống tốt hơn.
Hội được thành lập theo quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở sát nhập 2 Hội: Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Vĩnh Long và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long.
Ban Thường trực chuyên trách với 5 thành viên, Hội được Văn phòng Tỉnh ủy cho mượn trụ sở Báo Vĩnh Long cũ để sửa chữa sử dụng làm trụ sở hoạt động.
- Trụ sở Văn phòng Tỉnh Hội số 139 đường Lê Thái Tổ, Phường 2, TPVL, Vĩnh Long
- Chi hội BTBNN Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Long vừa là bếp từ thiện cung cấp cơm cháo nước đun sôi cho bệnh nhân nghèo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Cấp huyện, thị, thành phố: có Hội 8 huyện, thị, thành phố và 109 chi hội cơ sở của các xã, phường, thị trấn.
Đến nay, Hội đã phát triển có 5.002 Hội viên. 
 Địa chỉ liên hệ:
  Địa chỉ trụ sở Hội  [ Xem ảnh trụ sở ]
Số 139 đường Lê Thái Tổ - Phường 2 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.
ĐT: 070.3863556                       Fax: 070.3863558
            Website: www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
   Địa chỉ Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo BVĐK tỉnh [Tổ cơm cháo ]
Số 301 đường Trần Phú  - Phường 4 - TP Vĩnh Long - Vĩnh Long.